Hypotyreos.se är i första hand skapad för att vara ett stöd för:

 

Dig som har fått diagnos och behandling för hypotyreos, men fortfarande mår dåligt och har låg livskvalitet.

 

eller

 

Dig som felaktigt fått en "trötthetsdiagnos".

 

eller

 

Dig som är oförklarligt trött, men av läkarna fått reda på att proverna visar att "allt är bra".

 

eller

 

Dig som är orolig för någon i din närhet. Någon som antingen inte själv orkar ta tag i problemet eller som inte har fått den hjälp som behövs av vården.

 

__________________

 

 

Hypotyreos.se har som ambition att sprida kunskap om hypotyreos, så att fler drabbade skall kunna få behandling för sina besvär.

 

Sajten är inte medicinskt granskad och är absolut inget alternativ till sjukvård för den som är sjuk!!!

 

Innehållet är till största delen hämtat på nätet och bör alltså läsas med sunt förnuft och kritiska ögon.

 

Förhoppningen är att den ökade kunskapen om hur sköldkörteln fungerar och hur behandlingen går till, skall leda till en bättre dialog vid det läkarbesök som självklart bör företas vid oro för den egna hälsan.

 

__________________

 

 

För den som vill stötta kampen för en bättre hypotyreosvård har jag några förslag:

 

 

Skriv på:

 

Den internationella petitionen för en bättre hypotyreosvård. Texten är på engelska, men en svensk översättning finns.

 

Ann-Sofies namninsamling för att få upp sjukvårdens ögon för hur många som lider.

 

 

Bli medlem:

 

Sköldkörtelföreningen bedriver ett mycket aktivt arbete för att påverka utvecklingen av sköldkörtelvården. 

 

Hypotyreos.info är en förening med ett tillhörande forum och mycket matnyttig information.

 

 

___________________

 

 

Några särskilt intressanta sidor jag gärna vill tipsa om:

 

Hypotyreos.info- när dagens blodprover inte syns i dagens blodprov

 

Gunnels NDT-dagbok

 

 

Forum:

 

Turtles sköldkörtelforum

 

Hypotyreos.info

 

 

Facebook:

 

Sköldkörtelföreningen

 

Stoppa felbehandlingen av Hypotyreos

 

Vi som LIDER utav Hypotyreos

 

Alla vi med hypotyreos som vägras hjälp!

 

Myxödem

 

Sköldkörtelforumet TURTLES på FB

 


Bloggar:

 

Sköldkörtelsidan

 

Malins hypo-dagbok

 

Bertils hypo-blogg

 

Från hypo tillbaka till livet

 

 

Böcker:

 

Sköldkörtelboken av Eva Sartorius

 

Stoppa Sköldkörtelskandalen av Janie A Bowthorpe

 

Det trötta folket av Helena Rooth Svensson

 

Hashimoto av Anna Nederdal

 

 

Om du inte får hjälp:

 

Så får du din läkare att förstå- 10 tips

 

Om din läkare inte vill hjälpa dig

 

På Levaxin men fortfarande symtom?

 

____________________

 

 

Wellnessguide.se: Kvinnor nekas behandlingen som gör dem friska

 

Wellnessguide.se: Är du trött, nedstämd och frusen med en allmän sjukdomskänsla, men frisk som en nötkärna enligt blodproven?

 

Wellnessguide.se: När skall läkarna uppdatera sina kunskaper?

 

HD, september 2009: 14 års kamp för rätt diagnos

 

HD, september 2009: De blir sjukvårdsnomader

 

 

Chalmers, Kemi- och Bioteknik: Utmattning och hypotyreos- Biokemi bakom aktuell diagnos

 

 

2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

 

 

Hypotyreos typ 2

eller

Hypometabolism

 

 

 

 

Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd där patienten har normala sköldkörtelvärden, men där kroppstemperaturen är sänkt och patienten i övrigt har de symtom som en för låg ämnesomsättning ger. 

 

Vid den vanliga hypotyreosen, eller som den ibland kallas typ 1, producerar sköldkörteln för lite hormoner och problemet sitter alltså i sköldkörteln.

 

Vid Hypotyreos typ 2 ligger problemet på cellnivå och trots att det kan finnas tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet så hjälper det inte då cellerna inte kan tillgodogöra sig det. 

 

Därför upptäcks inte tillståndet av de blodprover som idag är standard inom sjukvården, utan diagnos kan ställas genom en skicklig läkares kliniska bedömning, urinprover och mätning av kroppstemperaturen.

 

Hypo2.info kallar tillståndet för hypometabolism vilket står för sjukligt låg ämnesomsättning i cellerna vilket leder till en lokal energibrist. 

 

Sajten Hypo2.info är en gedigen kunskapsbank med information om både hypotyreos, hypotyreos typ 2 och andra näraliggande sjukdomar. De verkar ständigt vara uppdaterade med den senaste forskningen och har dessutom en förening med ett medlemsforum. 

 

 

Hypo2.info - När låg metabolism inte kan avläsas i blodet

 

Hypo2.info: Hypotyreos typ 2

 

Hypo2.info: Basal kroppstemperatur

 

 

  

Den amerikanska läkaren Mark Starr är den läkare som  gav detta tillstånd ett namn och ett innehåll genom att kalla det Hypotyreos typ 2. Dr Starr, som själv var drabbad, har gjort studier och sammanställt forskningen i en uppmärksammad bok: Hypothyroidism Type 2: The Epidemic

   

Han anser att hypotyreosvården är ett av medicinens största misstag, som borde kunnat förhindrats genom bättre utbildning av läkarna och helt andra diagnos- och behandlingsmetoder.

 

Dr Mark Starr var i Sverige för en föreläsningsturné i september 2009:


- "Detta är en folksjukdom. I USA räknar man med att mellan 40-50 procent av befolkningen lider av låg ämnesomsättning, Hypotyreos typ 1, som kan fastställas med blodprov, eller den mer dolda varianten, typ 2, som inte syns i blodtester på grund av att felet ligger på cellnivå."

  

Dr Starr räknar med att omkring 30-40 % av den svenska befolkningen kan vara drabbad av denna hormonellt betingade energibrist.

 

Det skulle innebära att 100 000-tals svenskar lider av sjukdomen Hypotyreos typ 2- utan att ha fått rätt diagnos. De utsätts alltså för risken att få allvarliga följdsjukdomar- på grund av vilseledande blodtester, otillräcklig diagnostik och utebliven eller felaktig behandling.

  

 

Sköldkörtelföreningen: Minnesanteckningar från föreläsning med Dr Mark Starr, 10 september 2009

 

Wellnessguide.se: Är du trött, nedstämd och frusen med en allmän sjukdomskänsla, men frisk som en nötkärna enligt blodproven?

 

 

 

Företaget Scandlab verkar idag vara de enda som tillhandahåller hypotyreosanalyser i urin. Som företag har de självklart ett intresse av att sälja tester, men deras insats har också betytt stor skillnad för många patienter som blivit friskförklarade av sjukvården och därigenom lämnade ensamma med sin sviktande hälsa. Genom urinprover har de fått en diagnos, och förklaring, till sitt tillstånd och därefter kunnat återfå mer eller mindre av sin tidigare livskvalitet med hjälp av adekvat vård.

   

- "Med Scandlabs hypotyreosanalyser förenklas och påskyndas diagnos och behandling av potentiellt 100 000-tals svenskar som hittills lämnats med bestående och i många fall förvärrad och onödig ohälsa", säger Per Magnuson på Scandlab. Genom att behandla patienterna innan de drabbas av följdsjukdomar minskar lidande, sjukskrivningskostnader och antalet "svårlösta fall" radikalt.

 

 

Hypo2.info: Urinprov

 

Newsdesk: Dagens labbtester kan dölja svår sjukdom - 100 000-tals svenskar blir felbehandlade

 

Ment avslöjar: Miljoner drabbade av okänd sjukdom

 

 

 

Det finns idag ett fåtal läkare som tar dessa patienter på allvar och troligen ännu färre som vågar gå emot den rådande trenden (som verkar vara att hellre psykförklara de patienter som inte passar in i mallen än att ifrågasätta mallen, min åsikt).

 

 

HD, september 2009: De blir sjukvårdsnomader


2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

 

 

 

Många patienter har kämpat för att få behandling och också fått hjälp efter många år av sjukdom. Boten är ofta NDT, naturligt sköldkörtelextrakt.

 

 

HD, september 2009: 14 års kamp för rätt diagnos

 

Wellnessguide.se: Ewa sökte vård i 14 år- fick hjälpen i Finland


Amelia, 2009: Jessica slogs för att bli frisk

 

 

 

Barometern, oktober 2010: Sjukvården missar dold folksjukdom

 

Barometern, november 2010: Kränkande bli kallad inbillningssjuk

 

Barometern, november 2010: Vi vill bara hjälpa de drabbade

 

Barometern, november 2010: Skrämmande att se att historien upprepar sig

 

 

 

Gunnels NDT-dagbok i pdf hos hypo2.info och som blogg hos Sköldpaddor

 

Malins hypo2-blogg

 

HypoAgnes

 

Blogg: Vägen till ett bra liv med hypotyreos typ 2

 

 

Sköldkörtelföreningen om hypotyreos typ 2


Sköldkörtelföreningen: Fakta om naturligt sköldkörtelhormon.


 

 

Hypotyreos typ 2 är omdebatterad diagnos som möter ett hårt motstånd från flertalet läkare då de vetenskapliga bevisen inte anses tillräckliga.

 

 

Mats Reimers blogg: Mark Starr uppfann "hypotyreos typ 2"

 

Mats Reimers blogg: Hypotyreos typ 2 och torkad svinsköldkörtel

 

Mats Reimers blogg: Svenska läkare som behandlar "hypotyreos typ 2"

 

Mats Reimers blogg: Ortomolekylär medicin - för mycket av det goda?

 

 

Barometern, november 2010: Symtomen är verkliga, men diagnosen en bluff

 

 

 

Jag får mail från personer som tror att de har hypotyreos typ 2 och som ber om hjälp att hitta läkare som tar dem på allvar.

 

Hittills har det i stort sett bara varit personer som har ett förhöjt TSH, även om det fortfarande inte nått upp till just det landstingets krav för behandling. Det vill säga patienter som kanske har mellan 2,5- 4,8 i TSH vilket av många läkare anses som för lågt.

 

Det kan då kanske vara bättre att lägga sin energi på att hitta en läkare som ger diagnosen hypotyreos, enligt de senaste riktlinjerna, eftersom TSH faktiskt är förhöjt.

 

Det troligen en enklare väg än att försöka övertyga läkaren om att sjukdomen hypotyreos typ 2 verkligen finns, men det är bara mina egna funderingar.

 

 

Dina Mediciner: Normalvärden för sköldkörtelhormon

 

Hypo2.info: Subklinisk / mild hypotyreos

 

Hypo 2 info: Hur skiljer jag hypo-metabolism från liknande tillstånd?

 

Hypo2.info: Så får du din läkare att förstå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtom 

 

Symtomen är varierande och oftast diffusa.

 

Man känner att ”något är fel”, men förstår inte riktigt vad.

 

Tidiga symtom kan vara ökad trötthet eller nedsatt ork och en tendens till att snabbt få mjölksyra.

 

Symtomen blir efter hand både fler och svårare

 

Vanliga symtom är:

 

Kronisk trötthet, utmattning, depression, sömnproblem, dålig återhämtningsförmåga, dålig uthållighet....

 

Huvudvärk, migrän, glömska, "hjärndimma", koncentrationssvårigheter, tankesvårigheter, förvirring....

 

Panikattacker, fobier, personlighetsförändringar, humörsvängningar, lättare psykoser....

 

Låg kroppstemperatur, frusenhet, svårigheter att stå ut med kyla och/eller värme, känslighet för solljus, kallsvettningar, kalla händer och fötter....

 

Muskelvärk, ledvärk, muskelkramper, ledstelhet, stickningar i händer, domningar i fötter, "kuddar" under fötterna, svullnader, reumatisk värk....

 

Torr och fjällig hud, utslag, eksem, akne, pigmentation i hudveck, sämre hårkvalitet, ökat håravfall, bortfall av yttersta delarna av ögonbrynen, glåmigt ansiktsuttryck, svullnader under ögonen, ”tunga” ögonlock....

 

Syn- och hörselproblem, tinnitus,  torra/grusiga ögon, överkänlighet för ljud och ljus, yrsel....

 

Halsont, heshet, grövre röst, muntorrhet....

 

PMS, värk före och under menstruation, kramper vid menstruation, rikliga menstruationer, utebliven menstruation, nedsatt fruktsamhet, återkommande urinvägsinfektioner, nedsatt sexlust....

 

Nedsatt aptit, oförklarliga viktändringar, fetma, förstoppning, IBS, saltsug, sötsug, matallergier....

 

Försvagad puls, hjärtklappning, långsam hjärtrytm, astma, andfåddhet....

 

Åderförkalkning, högt kolesterol, lågt blodsocker....

 

Myxödem är det enda symtom som bara finns vid hypotyreos.

 

 

1177.se: Hypotyreos

 

Sköldkörtelsidan: Symtom

 

Doktorn.com: Trött och utbränd? Kan vara sköldkörteln.

 

Dina Mediciner: Symtom på låg sköldkörtelfunktion


Expressen, oktober 2008: Trött, håglös, problem med låg ämnesomsättning?


Aftonbladet, juli 2008: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel

 

Läkartidningen, 2007-08-29: Kronisk trötthet och "utbrändhet"- dags att skärpa diagnostiken


Aftonbladet, augusti 2006: Trött och tjock – du kan vara sjuk

 

Aftonbladet, april 2002: Deppig och seg? Det kan bero på din sköldkörtel

 

 

___________________

 

 

Sjukvårdens diagnos- och behandlingsmetoder för hypotyreos fungerar inte tillfredsställande, men trots att kunskapen om dettta finns så har det ändå inte inneburit att vården förändrats!

 

Att så många människor, i  vårt moderna samhälle, är obehandlade, underbehandlade eller felbehandlade för en, egentligen, så enkel och vanlig  sjukdom är inget annat än en stor skandal!

 

Inte minst samhälls-ekonomiskt är detta en katastrof, vilket borde göra det till ett intressant område att förbättra, även för politiker och andra som mest ser till det krasst ekonomiska!

 

Ju fler röster som hörs i kampen för en fungerande hypotyreosvård-

desto svårare blir det att låta bli att lyssna!