Hypotyreos.se är i första hand skapad för att vara ett stöd för:

 

Dig som har fått diagnos och behandling för hypotyreos, men fortfarande mår dåligt och har låg livskvalitet.

 

eller

 

Dig som felaktigt fått en "trötthetsdiagnos".

 

eller

 

Dig som är oförklarligt trött, men av läkarna fått reda på att proverna visar att "allt är bra".

 

eller

 

Dig som är orolig för någon i din närhet. Någon som antingen inte själv orkar ta tag i problemet eller som inte har fått den hjälp som behövs av vården.

 

__________________

 

 

Hypotyreos.se har som ambition att sprida kunskap om hypotyreos, så att fler drabbade skall kunna få behandling för sina besvär.

 

Sajten är inte medicinskt granskad och är absolut inget alternativ till sjukvård för den som är sjuk!!!

 

Innehållet är till största delen hämtat på nätet och bör alltså läsas med sunt förnuft och kritiska ögon.

 

Förhoppningen är att den ökade kunskapen om hur sköldkörteln fungerar och hur behandlingen går till, skall leda till en bättre dialog vid det läkarbesök som självklart bör företas vid oro för den egna hälsan.

 

__________________

 

 

För den som vill stötta kampen för en bättre hypotyreosvård har jag några förslag:

 

 

Skriv på:

 

Den internationella petitionen för en bättre hypotyreosvård. Texten är på engelska, men en svensk översättning finns.

 

Ann-Sofies namninsamling för att få upp sjukvårdens ögon för hur många som lider.

 

 

Bli medlem:

 

Sköldkörtelföreningen bedriver ett mycket aktivt arbete för att påverka utvecklingen av sköldkörtelvården. 

 

Hypotyreos.info är en förening med ett tillhörande forum och mycket matnyttig information.

 

 

___________________

 

 

Några särskilt intressanta sidor jag gärna vill tipsa om:

 

Hypotyreos.info- när dagens blodprover inte syns i dagens blodprov

 

Gunnels NDT-dagbok

 

 

Forum:

 

Turtles sköldkörtelforum

 

Hypotyreos.info

 

 

Facebook:

 

Sköldkörtelföreningen

 

Stoppa felbehandlingen av Hypotyreos

 

Vi som LIDER utav Hypotyreos

 

Alla vi med hypotyreos som vägras hjälp!

 

Myxödem

 

Sköldkörtelforumet TURTLES på FB

 


Bloggar:

 

Sköldkörtelsidan

 

Malins hypo-dagbok

 

Bertils hypo-blogg

 

Från hypo tillbaka till livet

 

 

Böcker:

 

Sköldkörtelboken av Eva Sartorius

 

Stoppa Sköldkörtelskandalen av Janie A Bowthorpe

 

Det trötta folket av Helena Rooth Svensson

 

Hashimoto av Anna Nederdal

 

 

Om du inte får hjälp:

 

Så får du din läkare att förstå- 10 tips

 

Om din läkare inte vill hjälpa dig

 

På Levaxin men fortfarande symtom?

 

____________________

 

 

Wellnessguide.se: Kvinnor nekas behandlingen som gör dem friska

 

Wellnessguide.se: Är du trött, nedstämd och frusen med en allmän sjukdomskänsla, men frisk som en nötkärna enligt blodproven?

 

Wellnessguide.se: När skall läkarna uppdatera sina kunskaper?

 

HD, september 2009: 14 års kamp för rätt diagnos

 

HD, september 2009: De blir sjukvårdsnomader

 

 

Chalmers, Kemi- och Bioteknik: Utmattning och hypotyreos- Biokemi bakom aktuell diagnos

 

 

2000-talets vetenskap, 4-2007, sidan 10-12: Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen av Karin Munsterhjelm

 

 

 

 

Hypotyreos-

den stora tröttheten

 

 

Låg ämnesomsättning eller hypotyreos är en underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. Troligen finns det ett mycket stort mörkertal av drabbade, som ännu inte fått diagnos och behandling.

 

När det gäller hypotyreos fungerar sjukvården idag dåligt. Den allmänna meningen bland dagens läkare är att detta är en sjukdom som är lätt att upptäcka och behandla.

 

Ljuset i tunneln är att det också finns läkare och forskare som har upptäckt hur dåligt diagnostisering och behandling fungerar och som nu aktivt deltar i bland annat patientföreningarnas kamp för en bättre hypotyreosvård.

 

 

 

Sköldkörteln och ämnesomsättningen


Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormoner och styr ämnesomsättningen.

 

När produktionen är för låg eller då kroppen av andra orsaker inte kan ta upp tillräckligt med sköldkörtelhormoner blir följden en låg ämnesomsättning, hypotyreos.

 

Motsatsen är då det produceras för mycket ämnesomsättnings/sköldkörtelhormoner, då blir ämnesomsättningen för hög, hypertyreos. Detta är dock det enda jag kommer att säga om sjukdomen hypertyreos.

 

 

Ämnesomsättningen är nödvändig för att kroppen skall fungera och en brist på ämnesomsättningshormoner påverkar nästan alla kroppens funktioner och gör att varje cell i kroppen har svårt att utföra sitt arbete. Hela kroppen och alla dess funktioner går på lågvarv.

 

De många olika symtomen på hypotyreos beror förstås på att alla kroppens olika celler kan drabbas och då ger symtom utifrån sina respektive funktioner.

 

De mest utmärkande symtomen verkar vara den stora energilösheten, värk, frusenhet och att hjärnfunktionerna avtar. Till detta kommer sedan diverse andra symtom som gör livet svårare. Problem med torra ögon och synsvårigheter verkar också vara mycket vanliga, men alla symtomen är individuella och det finns stor variation bland hypotyreospatienterna. 

 

 

Hypotyreos kommer oftast smygande och det kan ta många år innan den är fullt utvecklad. Under tiden vänjer man sig successivt vid en allt större trötthet / energibrist och alla de andra symtom som tillkommer och blir en naturlig del av livet.

 

Det långsamma förloppet tillsammans med dagens bristfälliga diagnosmetoder, gör att många drabbade friskförklaras, trots att de mår mycket dåligt och upprepade gånger söker läkarvård.  


Hypotyreos är vanligare hos kvinnor än hos män. Den förekommer i alla åldrar, även hos barn, men är vanligare bland personer i medelåldern och uppåt.

 

 

 

1177: Hypotyreos - brist på sköldkörtelhormon

 

Fass om hypotyreos

 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd: Hypotyreos

 

 

 

Tara, september 2010: Sköldkörteln styr ditt liv!

 

1,6 miljonersklubben- Håglös eller på högvarv? Kolla sköldkörteln

 
 
 
 

 

 
 
 

Praktisk medicin: Hypotyreos

 

Apotekets läkemedelsbok: Tyreoidasjukdomar, pdf-fil

 

 
 
 
 
 
 
 

Myxödem

 

Myxödem är det enda symtom som är specifikt för hypotyreos, alla andra symtom kan också finnas vid andra sjukdomar. Namnet kommer från grekiskans myfxa som betyder slem.

 

Myxödemet består av en geleartad vätska, mucin, i hudens bindväv. Den gör så att huden blir svullen, spänd och fast.  Bilder

 

Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet och på halsen, men kan också sprida sig till bålen och till händerna och fötterna. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas.

 

I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar.

 

Även andra atrofiska (förtvining) rubbningar förekommer, som håravfall, tandlossning och nagelförändringar.

 

Dessutom uppträder småningom även rubbningar i centrala nervsystemet, genom gradvis ökande kroppslig och andlig svaghet, vilken senare kan utvecklas till demens. Sköldkörtelns volym minskar också som ett resultat av den obehandlade hypotyreosen.

 

En obehandlad patient avlider så småningom i myxödemkoma, men det är sällan det går så långt idag. 

 

Myxödemkoma i Nationalencyklopedin: "Symtom på gravt minskad funktion i sköldkörteln med kraftigt sänkt ämnesomsättning med låg kroppstemperatur, torr och kall hud, svullnad av speciellt ansikte, händer och fötter, grov röst, förstoppning, muskelsvaghet, slöhet och ofta depression. Slutstadiet för en obehandlad hypotyreos är myxödemkoma och då krävs intensivvård för att rädda livet".

 

 

Hypotyreos.info: Myxödem

 

Facebook: Myxödem

 

Svensk uppslagsbok, 1955: Myxödem

 

 

 

Feldiagnoser

 

Det största problemet med de många olika symtomen är att så många får fel diagnos, en diagnos som baseras på de olika symtomen istället för på orsaken till dem. Den som drabbas av tillräckligt många symtom innan diagnos riskerar också att bli betraktad som hypokondriker- eftersom läkaren bara tittar på symtomen och inte på orsaken till dem.

 

En stor andel av de som fått "trötthetsdiagnoser", som utmattningssyndrom, depression, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom eller liknande, skulle kunnat få hjälp om hypotyreosvården fungerat bättre.

 

Redan i början av 2000-talet genomfördes en undersökning av 200 svenska kvinnor med trötthetsdiagnoser och hela 40% (!!!) av dessa visade sig ha en oupptäckt hypotyreos!

 

Med dagens blodprover friskförklaras alltså många som egentligen borde fått diagnosen hypotyreos, subklinisk/subkemisk/mild hypotyreos eller hypotyreos typ 2.

 

Här har dock en förbättring skett under hösten 2009 då referensvärdet för TSH (det värde som i första hand används för diagnostisering) sänkts och nu ligger på 0,5-2,5. Det innebär att den som har värden mellan 2,5 och det tidigare värdet (ca 4-5 beroende på landsting och laboratorium) nu har en chans att få hjälp.

 

Läkarens lösning när blodproven inte fungerar blir ofta att erbjuda antidepressiv medicinering och/eller kognitiv terapi för att försöka minska de mest uppenbara symtomen. Inget av det fungerar förstås mot den bristande tillgången på sköldkörtelhormon. Ett annat alternativ är "vänta och se", vilket inte heller det hjälper den hypotyreosdrabbade.

 

 

 

 

 

Sköldkörtelsidan: Näraliggande sjukdomar

 

 

 

 

Varför får man hypotyreos?

 

I västvärlden är den vanligaste orsaken till underproduktion att kroppens eget immunförsvar angriper sköldkörteln och orsakar en inflammation som förstör sköldkörtelvävnaden. Detta är en autoimmun sjukdom och det finns en ärftlig komponent i vilka som drabbas.

 

I länder där man inte jodberikar saltet är jodbrist den vanligaste orsaken. Detta är ett ökande problem även här, då det blivit populärt med tex flingsalt som inte är jodberikat. Även den ökande andelen "färdigmat" kan försämra kroppens tillgång på jod.

 

Orsaken kan också vara en sjukdom i sköldkörteln eller hypofysen.

Behandlingen som ges för hög ämnesomsättning/hypertyreos, leder ofta till för låg ämnesomsättning/hypotyreos.

 

Sköldkörteln kan också ha varit utsatt för en skada, till exempel genom en whiplash-skada, vilket i sin tur kan leda till en nedsatt ämnesomsättning.

 

Utlösande faktorer för sjukdomen har för många varit en graviditet eller att man fått i sig för mycket fluor.

 

Om långvarig stress och dess inverkan på ämnesomsättningen, verkar det inte finnas så mycket forskning. Kan man anta att den höga andelen patienter som feldiagnostiserats med diverse trötthetssjukdomar, kan bero på att många patienter rapporterat om en hög stressbelastning åren före insjuknandet? Skulle den förändrade hormonbalans som stressen skapat, då ha kunnat utlösa patientens hypotyreos? Eller är det tvärtom så att det är den begynnande hypotyreosen som har lett till den stressfyllda upplevelsen genom den nya oförmågan att kunna klara av de normala krav som vardagen innehåller?

 

 

Tor Dagerberg: Information om stress och dess effekter

 

Expressen, oktober 2008: Flingsalt kan göra dig överviktig

 
 
 
 

 

Hypotyreos och graviditet

 

Ett symtom på låg ämnesomsättning kan vara svårigheter med att bli gravid eller upprepade missfall. Även havandeskapsförgiftning kan ha ett samband med hypotyreos.

 

En obehandlad hypotyreos innebär en risk för fostret och därför bör ämnesomsättningen kontrolleras vid graviditet även vid oklara symtom och den som redan äter medicin för ämnesomsättningen behöver troligen öka dosen.

 

Efter graviditeten kan en övergående eller bestående hypotyreos utvecklas och detta kan förväxlas med förlossningsdepression.

 

 

Sköldkörtelsidan: Barn och graviditet

 

I Form: En tomhetskänsla efter den tredje förlossningen

 

DN, februari 2008: Hormonbrist farligt för foster

 

Sköldkörtelsjukdomar från trötta kvinnor till utvecklingsstörda barn

 

Bloggen på Hypotyreos.se: Hypotyreos och barnafödande

 

Läkartidningen: Även mild hypotyreos hos modern kan hota fostrets neurologiska utveckling

 

Familjeliv: Problem med sköldkörteln

 

9 månader: Hypotyreos

 

9 månader: Sköldkörteln

 

Internetmedicin.se: Tyreoidea och graviditet (för vårdpersonal)

 

 

 

 

Barn och hypotyreos

 

 

Sköldkörtelsidan: Barn och graviditet 

 

Familjeliv: Barn med hypotyreos

 

Landstinget i Östergötland: Hypothyreos kongenital


 
 
 
 

Symtom 

 

Symtomen är varierande och oftast diffusa.

 

Man känner att ”något är fel”, men förstår inte riktigt vad.

 

Tidiga symtom kan vara ökad trötthet eller nedsatt ork och en tendens till att snabbt få mjölksyra.

 

Symtomen blir efter hand både fler och svårare

 

Vanliga symtom är:

 

Kronisk trötthet, utmattning, depression, sömnproblem, dålig återhämtningsförmåga, dålig uthållighet....

 

Huvudvärk, migrän, glömska, "hjärndimma", koncentrationssvårigheter, tankesvårigheter, förvirring....

 

Panikattacker, fobier, personlighetsförändringar, humörsvängningar, lättare psykoser....

 

Låg kroppstemperatur, frusenhet, svårigheter att stå ut med kyla och/eller värme, känslighet för solljus, kallsvettningar, kalla händer och fötter....

 

Muskelvärk, ledvärk, muskelkramper, ledstelhet, stickningar i händer, domningar i fötter, "kuddar" under fötterna, svullnader, reumatisk värk....

 

Torr och fjällig hud, utslag, eksem, akne, pigmentation i hudveck, sämre hårkvalitet, ökat håravfall, bortfall av yttersta delarna av ögonbrynen, glåmigt ansiktsuttryck, svullnader under ögonen, ”tunga” ögonlock....

 

Syn- och hörselproblem, tinnitus,  torra/grusiga ögon, överkänlighet för ljud och ljus, yrsel....

 

Halsont, heshet, grövre röst, muntorrhet....

 

PMS, värk före och under menstruation, kramper vid menstruation, rikliga menstruationer, utebliven menstruation, nedsatt fruktsamhet, återkommande urinvägsinfektioner, nedsatt sexlust....

 

Nedsatt aptit, oförklarliga viktändringar, fetma, förstoppning, IBS, saltsug, sötsug, matallergier....

 

Försvagad puls, hjärtklappning, långsam hjärtrytm, astma, andfåddhet....

 

Åderförkalkning, högt kolesterol, lågt blodsocker....

 

Myxödem är det enda symtom som bara finns vid hypotyreos.

 

 

1177.se: Hypotyreos

 

Sköldkörtelsidan: Symtom

 

Doktorn.com: Trött och utbränd? Kan vara sköldkörteln.

 

Dina Mediciner: Symtom på låg sköldkörtelfunktion


Expressen, oktober 2008: Trött, håglös, problem med låg ämnesomsättning?


Aftonbladet, juli 2008: Utbrändhet ofta sköldkörtelfel

 

Läkartidningen, 2007-08-29: Kronisk trötthet och "utbrändhet"- dags att skärpa diagnostiken


Aftonbladet, augusti 2006: Trött och tjock – du kan vara sjuk

 

Aftonbladet, april 2002: Deppig och seg? Det kan bero på din sköldkörtel

 

 

___________________

 

 

Sjukvårdens diagnos- och behandlingsmetoder för hypotyreos fungerar inte tillfredsställande, men trots att kunskapen om dettta finns så har det ändå inte inneburit att vården förändrats!

 

Att så många människor, i  vårt moderna samhälle, är obehandlade, underbehandlade eller felbehandlade för en, egentligen, så enkel och vanlig  sjukdom är inget annat än en stor skandal!

 

Inte minst samhälls-ekonomiskt är detta en katastrof, vilket borde göra det till ett intressant område att förbättra, även för politiker och andra som mest ser till det krasst ekonomiska!

 

Ju fler röster som hörs i kampen för en fungerande hypotyreosvård-

desto svårare blir det att låta bli att lyssna!